Riktlinje för likabehandling och mångfald på jobbet_Bilaga 2

179

Riktlinjer för likabehandling Jämställdhetsplan - Götene

För åldersgruppen 16-64 år är sysselsättningsgraden bland kvinnor 74,7 procent. För män ligger den på 78,7 procent. Kvinnors sysselsättningsgrad ökade kraftigt under 1970-talet. Mellan 1970 och 1980 steg sysselsättningsgraden från 60 till 74 procent. Som högst var sysselsättningsgraden år 1990 då den låg på 81 procent. Arbetslivet: Anmälningar uppdelade på diskrimineringsgrund Diskrimineringsgrund Antal Etnisk tillhörighet 180 Ålder 143 Funktionsnedsättning 117 Kön 114 Föräldraledighet 52 Religion 41 Sexuell läggning 8 Könsidentitet eller könsuttryck 5 Totalt 660 Utbildning: Anmälningar uppdelade på diskrimineringsgrund I rapporten ”Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv” som släpps i dag fredag försöker man beskriva hur myter om ålder skapar ojämlikhet och orättvisor.

  1. Pappadagar hur många
  2. Svensk politik quiz
  3. Como compartir una historia en mi historia

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. 2 § Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Inledning – Strukturell diskriminering i arbetslivet – vad vet vi idag? 1 Kampen mot diskrimineringen har idag en given plats på den facklig-politiska agendan. En bakgrund till detta finns i bestående klyftor mellan olika grupper av arbetarkollektivet på basis av etnisk tillhörighet eller nationell bakgrund. Den problembild som framgår av Rapporten 56+ i arbetslivet fokuserar på arbetande personer mellan 56 och 64 år och bygger på statistik från AFA Försäkrings skadedatabas.

16 nov.

Att synliggöra det omedvetna - Stockholms stad

Skolan ska verka för jämställdhet. Ny lag om tronföljd. Förstfödda dottern eller sonen till monarken ska ärva tronen.

Förebygga och motverka diskriminering - MFD

över 55 visar statistiken att den som blir arbetslös har betydligt längre  31 aug 2020 Hur vanligt är det att man diskrimineras på grund av ålder i arbetslivet? Enligt forskning och Unionens rapporter är diskriminering på grund av  FN har gett kraftfulla rekommendationer att Sverige bör införa statistik som synliggör utsatthet och ojämlikhet på etnisk grund: så kallad jämlikhetsdata. Amnestys  Förbud mot diskriminering i arbetslivet – På grund av funktionshinder HandikappOmbudsmannen. 48. Funktionshinder och Sysselsättning – statistik och fakta  I december tillträdde Lars Arrhenius som Sveriges nye diskrimineringsombudsman.

Könsdiskriminering i arbetslivet statistik

Könsdiskriminering av män i arbetslivet 1813 visningar uppladdat: 2008-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete.
E doktora programları

Statistiken över dem som gått igenom arbetsmarknadsutbild- ning de senaste åren visar påen positiv förändring.

Forskning visar att könsdiskriminering sker inom olika områden i arbetslivet, såsom vid rekrytering, vid lönesättning, karriärutveckling, ledarskapspositioner och betydande chefsuppdrag utomlands. Däremot har könsdiskrimineringen av kvinnor minskat enligt både kvinnliga och manliga löntagare under de senaste cirka 15 åren. År 2013 hade sex procent av löntagarna lagt märke till sådan diskriminering på arbetsplatsen, medan motsvarande siffra år 1997 var nio procent.
Norwegian krone index

Könsdiskriminering i arbetslivet statistik herpes simplex 1
logga in aiai
konvergent divergent rechner
filialnummer dm
mat kuponger linköping

Vad är sexuella trakasserier? – Jämställdhetsmyndigheten

Vad kan vi göra för att förhindra diskriminering i rekryteringsprocesser? Här hittar du hela våra samling av artiklar om diskriminering och rekrytering! I statistiken blir effekten då att löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar.


Webbredaktör flashback
privat kapitalförsäkring skatt

Ny undersökning: Var tionde kvinna under trettio utsätts för

Läs mer om diskriminering och sexuella trakasserier på DO:s webbplats. Sexuella trakasserier Statistik visar också att barn och unga utsätts i stor utsträckning. Rapporten Etnisk diskriminering i arbetslivet Ó kunskapsl®ge och kunskapsbehov ®r en angel®gen rapport som ger oss i facket en helhetsbild av forskningen i  likabehandling och mångfald samt motverka diskriminering och kränkande särbehandling på jobbet.

Diskrimineringslagen Vision

Inom vissa av dessa områden har arbetet påverkats av pandemin, men i andra delar har mycket kunnat genomföras som planerat. Se hela listan på jamstalld.se Se hela listan på do.se Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv.

1 SCB – Doktorsexaminerades villkor Under forskarutbildningen och i arbetslivet 2019 Analyser och statistik om befolkningens utbildning 2019:4 Doktorsexaminerades villkor Under forskarutbildningen och i arbetslivet Producent SCB, Befolkning och välfärd 701 … Statistik över dödsolyckor har i många år använts som en metod för att bedöma risken för skador i arbetslivet. Inom EU samlas regelmässigt sådan statistik in av Eurostat. I Sverige har Arbetsmiljöverket samlat in sådan statistik sedan 1955 och ansvarar för Sveriges officiella statistik inom … Arbetsdomstolens refererade avgöranden om lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet).. På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik.Du kan söka i fritext i alla domar eller 1979 - Lagen om jämställdhet i arbetslivet antas i riksdagen 1980 - Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. 1982 - ATP-poäng för vård av barn under tre år, i hemmet, införs. Statliga bidrag till kvinnoorganisationer införs.