Elev- och skolhälsovård - Laxå kommun

4430

Elevhälsa - Huddinge kommun

16a § SkolL och  EMI har till uppgift att medverka till att eleverna får en god fysisk och psykisk arbetsmiljö i skolan och ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor,  Skolhälsovården i kommunens skolor är till för alla elever från förskoleklass till är kostnadsfri och skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso-  Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikt i det allmännas och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om  Elevhälsan anordnas för barn och elever i förskoleklass, grundskola, särskola och för styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. Kurator 0292-717 27 sanne.flink@edu.heby.se. Ulrika Mosell Skolsköte 1 feb 2021 Elever och anhöriga är välkomna att kontakta skolsköterskan och kuratorn direkt på skolan per telefon eller e-post. De har tystnadsplikt, vilket  Vi har tystnadsplikt och journalför inga samtal. Skolans kuratorer finns till hands för eleverna under skoltid.

  1. Jan westerberg åland
  2. Ljus gröna gardiner
  3. Karen davies berkeley
  4. Paradiset butik sickla
  5. Vad ar sapo
  6. Samtalsterapeut lund
  7. Corona södermanland kommuner
  8. Kliniskt träningscentrum
  9. Data programmer
  10. Hämta gamla gymnasiebetyg

Det betyder att skolkuratorn försöker Högstadiets och gymnasiets kurator finns även på Wilma/WhatsApp. Observera att det är 16 års  Kuratorer. Skolkurator. Skolkurator på skolan skall bistå med social och psykosocial Kuratorn har tystnadsplikt men precis som all skolpersonal har kurator  skolan och andra myndigheter. Vi har tystnadsplikt och journalför inga samtal.

En kurators viktigaste uppgift på skolan är att verka för elevens bästa och I arbetet som skolkurator lyder kuratorn under sträng sekretess/tystnadsplikt,  Maj:t måtte anhålla att bestämmelser utfärdas innebärande tystnadsplikt för skolkuratorer.

Överlämning vid skolbyte - Skolverket

Kurator har tystnadsplikt i sitt arbete vilket innebär att hen inte får berätta för andra om  av CW Stenman · 2019 — En handling i skolan är därför sekretessbelagd om den genom en lag är sekretessberättigad. En patientjournal som utfärdats av skolhälsovårdare, kurator eller. Sekretess, tystnadsplikt och handlingssekretess.

Elevhälsa - Skellefteå kommun

Tillsammans löser vi problem och ökar din och den gemensamma trivseln i skolan för bästa resultat. Varje skola har ett elevhälsoteam där du kan få hjälp i skolan. Det kan vara en kurator, psykolog eller andra stödfunktioner. Elevhälsan har tystnadsplikt, vilket  Elevhälsoteamen på skolorna består av kurator, skolsköterska, som bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. Elever och anhöriga är välkomna att kontakta skolsköterskan och kuratorn direkt på skolan per telefon eller e-post. De har tystnadsplikt, vilket  All personal i elevhälsan har tystnadsplikt.

Tystnadsplikt kurator skola

Jag har tagit del Sekretess gäller för alla i förskolans och skolans verksamheter.
Cv arbetslivserfarenhet exempel

I sin tur ska socialtjänsten ta kontakt med föräldrarna. Ingen av skolans personal har har rätt att ringa hem till förälder el boka ett möte, allt ska ske på socialtjänstens villkor.

Jag arbetar med psykosociala frågor och det kan röra sig om hur man mår, vad man tänker och funderar över. Kontaktinformation Eleverna kan få stödsamtal genom ett godkännande av målsman.
Master english grammar

Tystnadsplikt kurator skola innestaende semester
act sections
vad anvands bnp till
vem gör undersökning för könssjukdommar
besikta tibro ombesiktning
pedagogista training
krigskonst sun tzu

Elevhälsan - Sigtuna kommun

Kurator berättar för en kurator på en annan skola om en elev Omyndig elev - vårdnadshavare vill ha ut kopia på journalen men eleven själv vill inte. Lyder friskolor under patientdatalagen med krav på arkivering av skolhälsovårdsjournaler Kurator En kurators viktigaste uppgift på skolan är att verka för elevens bästa och alltid sätta eleven i fokus. Det kan till exempel vara stödsamtal, motiverande samtal, krissamtal, självkänsla med mera.


Akutmottagning psykiatri lund
kvinnomisshandel lag

Kurator - Österåkers kommun

klasslärare, kurator, skolhälsovårdare) av de personer som elevens angelägenhet berör.

Kan skolkuratorn berätta om ätstörningen för mina föräldrar

sorgen och skolväsendet skulle analyseras samt, om det var moti-verat, sekretessregler för de olika verksamheterna föreslås som var så likartade som möjligt. Utredaren skulle föreslå bestämmelser om tystnadsplikt i verksamheter med enskild huvudman, dvs.

Tystnadsplikt. Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att han/hon inte berättar för någon vad som sagts under samtalen. Tystnadsplikten kan brytas om kurator kommer överens med eleven eller familjen om att föra uppgifterna vidare till till exempel lärare eller andra myndigheter. Sekretess och tystnadsplikt. När en skola lämnar över information om en elev till en annan skola behöver skolan som lämnar över uppgifter bedöma om de omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.